کلینیک تخصصی توانبخشی سیاوش عطایی: چرا فرزندم نق نقوست؟

گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین

کلینیک تخصصی توانبخشی سیاوش عطایی: چرا فرزندم نق نقوست؟گاهی از ماست که بر ماست
نگاهی به رفتارهای خودتان بیندازید؛ بدون شک فرزندتان از ابتدا این‌گونه نبوده و اشتباه‌های رفتاری شما از او یک کودک نق‌نقو ساخته است.
شاید در گذشته زمانی‌که حال‌تان خوب نبوده تا او نق نزده به او توجه نکردید یا حوصله نق زدن‌های فرزندتان را نداشتید به خواسته‌های او گوش دادید و اکنون او یاد گرفته می‌تواند با نق زدن به خواسته‌اش برسد.

➕ راهکارهای برخورد با کودک نق نقو

🍄 صدای نق زدن او را ضبط کنید و در شرایطی که هر دوی شما آرامش دارید، صدا را برایش پخش کنید و برایش توضیح دهید که این نوع صداهای آزار دهنده باعث میشود کسی به حرف گوینده توجه نکند.

🍄 اگر کودک نق نقو بار آوردید وقتی کودکتان شروع به ناله کرد درابتدا فقط یک نفس عمیق بکشید و اصلا عصبانی نشوید فقط کافیست با آرامش به او بگویید اگر چیزی میخواهی درست بیان کن تا آن را به تو بدهم. مثلا بگویید اگر تو یک لیوان شیر میخواهی، بگو یک لیوان شیر میخواهم، سپس دقیقا کلمات و تن صدایی را که میخواهید کودک استفاده کند، مدل قرار بدهید، در واقع بهترین روش برای والدین آن است که قبل از اینکه کودک با آنها ارتباط برقرار کند خودشان به سمت کودک بروند تا اصلا فرصت نق زدن نداشته باشد و از طرف دیگر به خواسته کودک سریع جواب دهند تا او نق زدن را شروع نکند.
گاهی از ماست که بر ماست
نگاهی به رفتارهای خودتان بیندازید؛ بدون شک فرزندتان از ابتدا این‌گونه نبوده و اشتباه‌های رفتاری شما از او یک کودک نق‌نقو ساخته است.
شاید در گذشته زمانی‌که حال‌تان خوب نبوده تا او نق نزده به او توجه نکردید یا حوصله نق زدن‌های فرزندتان را نداشتید به خواسته‌های او گوش دادید و اکنون او یاد گرفته می‌تواند با نق زدن به خواسته‌اش برسد.

ادامه مطلب  تعرفه سال 97 کاردرمانی:۱۸ درمان خانگی برای فیشر (شقاق) مقعدی

➕ راهکارهای برخورد با کودک نق نقو

🍄 صدای نق زدن او را ضبط کنید و در شرایطی که هر دوی شما آرامش دارید، صدا را برایش پخش کنید و برایش توضیح دهید که این نوع صداهای آزار دهنده باعث میشود کسی به حرف گوینده توجه نکند.

🍄 اگر کودک نق نقو بار آوردید وقتی کودکتان شروع به ناله کرد درابتدا فقط یک نفس عمیق بکشید و اصلا عصبانی نشوید فقط کافیست با آرامش به او بگویید اگر چیزی میخواهی درست بیان کن تا آن را به تو بدهم. مثلا بگویید اگر تو یک لیوان شیر میخواهی، بگو یک لیوان شیر میخواهم، سپس دقیقا کلمات و تن صدایی را که میخواهید کودک استفاده کند، مدل قرار بدهید، در واقع بهترین روش برای والدین آن است که قبل از اینکه کودک با آنها ارتباط برقرار کند خودشان به سمت کودک بروند تا اصلا فرصت نق زدن نداشته باشد و از طرف دیگر به خواسته کودک سریع جواب دهند تا او نق زدن را شروع نکند.

بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی فلاورجان
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی فولادشهر
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی قهدریجان
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی کاشان
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی کرکوند

Related posts