پکیج آموزش میوه های گفتارتوانگستر مناسب برای کودکان با تاخیر تکاملی گفتار

  مجموعه آموزشی گفتار توانگستر : پکیج آموزش میوه ها   معرفی مجموعه پکیج میوه ها توسط مدرس دوره  به منظور آشنایی رایگان با دوره و محتوی می توانید از لینک زیر استفاده نمایید https://doctor-speech.ir/Educationalfruit/moarefy%20majmoue%20mive%20ha.mp4   در این مجموعه به طور کامل تمامی میوه ها و خصوصیات آنها آموزش داده شده ، به طوریکه فرزند شما علاوه بر تلفظ صحیح با مفاهیم رنگ و عدد نیز در این مجموعه تا حدودی آشنا شده و به راحتی قادر به پاسخگویی در تست های سنجش بدو ورود به دبستان خواهد بود . …

Read More

پکیج آموزش میوه های گفتارتوانگستر مناسب برای کودکان دچار اختلال در تلفظ

  مجموعه آموزشی گفتار توانگستر : پکیج آموزش میوه ها   معرفی مجموعه پکیج میوه ها توسط مدرس دوره  به منظور آشنایی رایگان با دوره و محتوی می توانید از لینک زیر استفاده نمایید https://doctor-speech.ir/Educationalfruit/moarefy%20majmoue%20mive%20ha.mp4   در این مجموعه به طور کامل تمامی میوه ها و خصوصیات آنها آموزش داده شده ، به طوریکه فرزند شما علاوه بر تلفظ صحیح با مفاهیم رنگ و عدد نیز در این مجموعه تا حدودی آشنا شده و به راحتی قادر به پاسخگویی در تست های سنجش بدو ورود به دبستان خواهد بود . …

Read More