کلینیک تخصصی توانبخشی سیاوش عطایی:برخی از دلایل کند خوانی و نارساخوانی کودکان دارای اختلالات یادگیری

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار

کلینیک تخصصی توانبخشی سیاوش عطایی:برخی از دلایل کند خوانی و نارساخوانی کودکان دارای اختلالات یادگیری
خواندن یعنی رمزگشایی نمادهای نوشتاری شفاهی و مکتوب. خواندن به دو صورت انجام می پذیرد:
1 ) خواندن شفاهی ←زبان دریافتی درونی
2 )خواندن کتبی ←زبان بیانی بیرونی
در هر دو حالت خواننده باید قادر باشد نمادها را رمزگشایی کند. پس خواندن رمز آلود است دارای “رمز” و “رازی” است که باید توسط خواننده کشف شود.و زمانی که این رمز و راز گشوده شود معنا پیدا می کند. لذا در خواندن شفاهی رمزگشایی برای خود خواننده است که بداند چه می گوید ولی خواندن کتبی در رمز گشایی علاوه بر رمز گشایی برای خود باید دیگران نیز این رمز گشایی را معنادار بدانند تا بفهمند.
کودکانSLD در رمز گشایی خواندن شفاهی به ظاهر مشکلی ندارد یعنی رمز گشایی زبان شفاهی دریافتی درونی ولی در خواندن مکتوب که رمز گشایی می کنند مشکل جدی دارند یعنی در رمزگشایی خواندن زبان بیانی بیرونی مکتوب. آنان به زبان خود رمز گشایی می کنند که خاص زبان دریافتی خودشان و به اصطلاح خود شمول است نه رمز گشایی استاندارد جهان شمول.
حال پرسش این است چرا این کودکانSLD این گونه عمل می کنند؟
پاسخ واضح است؛ چون قادر به آگاهی واج شناسی و واج شناختی نیستند و روابط حاکم بر رمز های حروف صامت و مصوت را بصورت کامل درک نمی کنند و از کنار هم قرار گرفتن حروف فقط شکل ترسیمی و گرافیکی آن را می دانند که این ترسیم هم برای آنان بی معنی است.

بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی شهرستان چادگان
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی شهرستان خمینی‌شهر
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی شهرستان خوانسار
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی شهرستان خور و بیابانک
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی شهرستان سمیرم
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی شهرستان شاهین‌شهر و میمه
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی شهرستان شهرضا

ادامه مطلب  الو دکتر لکنت در اصفهان

Related posts