بهترین و تخصصی ترین گفتار درمانی در کرج:مادری که ساعت ها برای تمیزکردن خانه وقت گذاشته، طبیعی است که با ریختن غذا بر روی فرش توسط کودکش خشمگین شود .

بهترین و تخصصی ترین گفتار درمانی در کرج:مادری که ساعت ها برای تمیزکردن خانه وقت گذاشته، طبیعی است که با ریختن غذا بر روی فرش توسط کودکش خشمگین شود .

این مادر ممکن است برچسب شیطنت یا لجبازی را بر رفتار کودکش بچسباند.

روی دیگر این سکه کودکی است که بی خبر از همه جا با خشم مادر مواجه می شود و نمی داند به خاطر چه چیز تنبیه می شود.

کودک تنها در پی کشف محیط و استفاده از حواسش بوده و گرچه خشم مادر را درک می کند، اما نمی تواند دلیلی منطقی برای آن پیدا کند.

تا قبل از سه سالگی، رفتارهای بچه ها حتی اگر به خرابکاری منجر شوند، حاصل لجبازی و تلاش برای آسیب زدن به افراد و وسایل نیستند و به همین دلیل است که بچه ها، وقتی کاملا از سر تصادف به کسی یا چیزی آسیب می زنند، انتظار ندارند کسی تنبیه شان کند .

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در جوادآباد

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در نهر رستم

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در دره دروا

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در حسن‌آباد

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در حاجی‌آباد

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در صوفی‌آباد

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در وهرجرد (ورگرد)

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در دلمبر

ادامه مطلب  الو دکتر لکنت در هریس

Related posts