ستریمید سی |مجهزترین کار درمانی در کرج|سهرابیه میدان طالقانی فرعی دوم کوی فرعی آبان-گفتار توان گستر 09121623463

ستریمید سی |مجهزترین کار درمانی در کرج|سهرابیه میدان طالقانی فرعی دوم کوی فرعی آبان-گفتار توان گستر 09121623463

 

مکانیسم اثر:

داروی ستریمید سی از مشتقات آمونیوم کواترنر است، در محلول های مایی به یک کاتیون بزرگ و فعال و یک آنیون کوچکتر و غیرفعال تبدیل می‌ شود. این کاتیون بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی (در غلظتها ی بالاتر) مؤثر است، ولی در مقابل اسپور باکتری ها، باکتری های مقاوم به اسید، ویروس ها و قارچ ها تا حدودی بی اثر است. بیشترین اثر این دارو در محیط های خنثی و کمی قلیایی نمود پیدا می کنه و اثر آن در محیط اسیدی به شدت کاهش می‌ یابد.

میزان و نحوه مصرف دارو:

این محلول بعنوان یک داروی ضد عفونی کننده می باشد که در چندین مورد کاربرد داره؛ از جمله:

ضد عفونی زخم ها، سوختگی ها و بریدگی ها

مقدار 15 میلی لیتر از این محلول و را همراه با 100 میلی لیتر آب رقیق کرده و سپس استفاده کنید.

ضد عفونی کننده در مامایی خصوصا سطوح خارجی

مقدار 25 میلی لیتر را در 500 میلی لیتر آب رقیق کرده و سپس استفاده  کنید.

ضد عفونی کننده بیمارستان ها و اماکن عمومی

مقدار 15 میلی لیتر رل در 100 میلی لیتر آب گرم رقیق کرده و بر روی سطوح می ریزید.

ضد عفونی کننده کهنه نوزادان

مقدار 4 تا 5 میلی لیتر محلول را در 4 لیتر آب رقیق کنید و سپس کهنه های شستشو شده را درون محلول بریزید و آب کشی نمایید.

البته این محلول در سایر موارد استریل مانند ضد عفونی وسایل بیمارستانی، پوست قبل از اعمال جراحی، دماسنج ها و سایر لوازم مورد مصرف قرار می گیرد.

توضیحات دارو:

محلول ستریمید سی به منظور ضد عفونی زخم های ناشی از سوختگی و تمیز کننده پوست و التهاب پوست و شست و شوی حین جراحی در کیست هیداتید مورد مصرف قرار می گیرد. دقت داشته باشید این محلول به شکل موضعی بر روی زخم ها استفاده می شود و به هیچ عنوان برای مصرف داخلی تجویز نمی شود.

عوارض جانبی و هشدارها:

تحریک پوستی، واکنش های مفرط  و اکنش های سوختگی

در صورت بلع اتفاقی احتمال احتقان احشاء، تورم، ادم خفیف، تحریک گوارشی و ضعف شدید سیستم اعصاب مرکزی

هشدارها:

این محلول بایستی در ظروف شیشه ای و یا پلاستکی نگهداری شود.

از مصرف این محلول قبل از رقیق شدن به کمک آب خودداری نمایید.

تمام لوازمی را که با این محلول ضد عفونی کرده اید مجدد قبل از مصرف باید با آب استریل و یا محلول نمکی شسته شوند.

درمان در صورت بلع ناگهانی:

از صابون  و سورفکت های یونی آن بعنوان پادزهر استفاده نمایید و معده را با شیر، تخم مرغ، ژلاتین یا آب صابون رقیق شستشو دهید و هرگز نباید بیمار را وادار به استفراغ کنید.

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

مجهزترین  کار درمانی  در کرج |سهرابیه  میدان طالقانی فرعی دوم کوی فرعی آبان

مجهزترین  کار درمانی  در کرج |سهرابیه  میدان طالقانی فرعی دوم فرعی فجر 1

مجهزترین  کار درمانی  در کرج |سهرابیه  میدان طالقانی فرعی دوم فرعی فجر 2

مجهزترین  کار درمانی  در کرج |سهرابیه  میدان طالقانی فرعی دوم فرعی مهر

مجهزترین  کار درمانی  در کرج |سهرابیه  میدان طالقانی فرعی دوم فرعی یاس

مجهزترین  کار درمانی  در کرج |سهرابیه  میدان طالقانی فرعی دوم فرعی ابوذر

مجهزترین  کار درمانی  در کرج |سهرابیه  میدان طالقانی خیابان طالقانی فرعی شقایق

مجهزترین  کار درمانی  در کرج |سهرابیه  میدان طالقانی خیابان طالقانی فرعی حسینیه

مجهزترین  کار درمانی  در کرج |سهرابیه  میدان طالقانی خیابان طالقانی فرعی ژاله

مجهزترین  کار درمانی  در کرج |سهرابیه  میدان طالقانی خیابان طالقانی فرعی گلها

مجهزترین  کار درمانی  در کرج |سهرابیه  میدان طالقانی خیابان طالقانی فرعی امام خمینی

مجهزترین  کار درمانی  در کرج |سهرابیه  میدان طالقانی خیابان طالقانی فرعی رضایی

مجهزترین  کار درمانی  در کرج |سهرابیه  میدان طالقانی خیابان طالقانی فرعی نوبهاری

مجهزترین  کار درمانی  در کرج |سهرابیه  میدان طالقانی خیابان طالقانی فرعی ذوالفقاری

مجهزترین  کار درمانی  در کرج |سهرابیه  میدان طالقانی خیابان طالقانی فرعی دانش

 

Related posts